Algemene voorwaarden

Met het plaatsen van een vacature op WerkinBernheze of het reageren op een vacature, gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

 • WerkinBernheze verstrekt geen persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die niet direct relevant zijn voor het doel van deze site aan derden.

 • Betaling vindt plaats op de manier zoals wordt aangegeven op de website.

 • De factuur wordt per mail verzonden na het plaatsen van een vacature en dient direct als opdrachtbevestiging.

 • De prijzen zijn altijd exclusief BTW.

 • WerkinBernheze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mate van respons op een geplaatste vacature. Een tegenvallende response kan ook geen geldige reden zijn om de betaalde kosten terug te eisen.

 • Een plaatsing tegoed in uw account geeft recht op het plaatsen van een vacature. Een tegoed is 2 jaar geldig. Wanneer een vacature geplaatst is blijft deze, als deze niet op eigen initiatief verwijderd wordt, 60 dagen online.

 • Het is niet mogelijk gekochte plaatsingen terug te ruilen voor het eerder betaalde geld.

 • De opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste vacature.

 • WerkinBernheze heeft het recht om naar eigen inzicht vacatures aan te passen of te verwijderen.

 • Het gebruik van werkinbernheze.nl vindt plaats voor eigen rekening en risico. WerkinBernheze is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van werkinbernheze.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 • WerkinBernheze mag de algemene voorwaarde aanpassen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, worden deze gecommuniceerd.

 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.